Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Prvá výzva v rámci Startup Pool otvorená! Poď s nami na medzinárodné startupové podujatia

Podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Do čoho sa môžeš zapojiť?

  • účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit)
  • prihlasiť sa na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 týždňov pred začiatkom podujatia
  • za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
  • jeden startup/žiadateľ sa môže prihlásiť maximálne na dve podujatia v priebehu jedného roka
  • pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti
  • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec)

Ako sa prihlásiť?

Čítať ďalej...