Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

modre

cervene

oranzove

Slovak Business Agency v spolupráci s Mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Automobilovým klastrom Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Trnava, pozývajú na seminár venovaný možnostiam podpory začínajúcich podnikateľov.

Dátum konania: 26.5.2015 od 13:00 do 15:00 na meskom úrade v Trnave.

Bližšie informácie v prihláške.

Prihláška