Zmiešané obchodné komory na Slovensku

Americká obchodná komora

Austrálsko - slovenská obchodná komora

Bristská obchodná komora

Dánska obchodná komora

Francúzko - slovenská obchodná komora

Holandská obchodná komora

Izraelská obchodná komora na Slovensku

Japonská obchodná komora v SR

Kanadsko - slovenská obchodná komora

Nemecko - slovenská obchodná komora

Rakúsko - slovenská obchodná komora

Ruská obchodná komora pre EU

Slovensko - čínska obchodná komora

Slovensko - turecká obchodná a priemyselná komora

Španielsko - slovenská obchodná komora

Švajčiarsko - slovenská obchodná komora

Švédska obchodná komora v SR

Taliansko - slovenská obchodná komora