Obchodná spolupráca s Iránom bez rizika

Európska komisia založila asistenčné pracovisko „Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions“ na pomoc podnikom, ktoré chcú obchodovať s Iránom. Jedným z partnerov tejto iniciatívy financovanej Európskou úniou je Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Čítať ďalej...

Zmiešané obchodné komory na Slovensku

Americká obchodná komora

Austrálsko - slovenská obchodná komora

Bristská obchodná komora

Dánska obchodná komora

Francúzko - slovenská obchodná komora

Holandská obchodná komora

Izraelská obchodná komora na Slovensku

Japonská obchodná komora v SR

Kanadsko - slovenská obchodná komora

Nemecko - slovenská obchodná komora

Rakúsko - slovenská obchodná komora

Ruská obchodná komora pre EU

Slovensko - čínska obchodná komora

Slovensko - turecká obchodná a priemyselná komora

Španielsko - slovenská obchodná komora

Švajčiarsko - slovenská obchodná komora

Švédska obchodná komora v SR

Taliansko - slovenská obchodná komora

Inštitúcie

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania  (pretransformovala sa na Slovak Business Agency - SBA)

Narodné podnikateľské centrum- NPC

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (bola zrušená, ale možná ožije)

Európska únia

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Asociácia informačných centier Slovenska

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády SR