KDE ZÍSKAŤ FINANCIE - INVESTORI, GRANTY ALEBO CROWDFUNDING?

Ako získať peniaze na rozbeh podnikania respekríve zrealizovať unikátnu myšlienku? Možno je vhodné pritiahnuť pozornosť od investorov s rizikovým kapitálom alebo "investorov anjelov", ak máte nápad zameraný na technológie. Ale keďže stále viac a viac startupov pracuje v tejto oblasti, nájsť správneho investora je ťažšie ako kedykoľvek predtým.

Čítať ďalej...

Klub podnikateľských anjelov Slovenska

Trenčianska regionálna komora SOPK s cieľom podporiť začínajúcich podnikateľov spolupracuje s Slovak Business Agency na rôznych iniciatívach.  Jednou z takýchto iniciatív je Klub podnikateľských anjelov Slovenska (ďalej len „KPAS“) je prvou sieťou podnikateľských anjelov (angel investorov) v SR, ktorá vznikla v roku 2011. KPAS združuje popredných slovenských podnikateľov a manažérov, ktorí majú záujem investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov.

Čítať ďalej...

Obchod sa bez poznania pravidiel robiť nedá (najmä so zahraničím)

Slovensko je krajinou otvorenej ekonomiky, čo znamená že väčšina našej výroby smeruje do zahraničia. Pre slovenského podnikateľa to znamená, že skôr či neskôr pristúpi k spolupráci so zahraničím. Pre úspech takejto spolupráce je nevyhnutnosťou vedieť sa dohovoriť a porzumieť si s obchodným partnerom. Dohovoriť sa a porozumieť si nie sú však tie isté stavy.

Na dohovorenie treba vedieť spoločný jazyk. Na porozumenie (zjednotenie) je potrebné mať uzavretú zmluvu s vyšpecifikovanými a vzájomne odsúhlasenými podmienkami spolupráce.

V bežnej praxi sú niektoré podmienky štandardizované v rámci činnosti Medzinárodnej obchodnej komory. Tieto úpravy ponúkajú odporúčanú formuláciu pre zapracovanie do individuálnych obchodných zmlúv.

V knižnici podnikateľa alebo právnika by preto nemali okrem obchodného zákonníka, zákonníka práce a iných legislatívnych dokumentov, pravidlá MOK INCOTERMS.

 

Vic informacii: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016021010

JV

Mladí ľahšie prijímajú riziká, ale sú aj zraniteľnejší

 

 

Odpoveď na otázku, kedy je u nás najlepšie založiť firmu je dávno známa. Správna odpoveď je, že po roku 1989. Druhou správnou odpoveďou je, že po dovŕšení 18 rokov, keď sa  stáva  odpoveď na otázku, kedy je najlepšie založiť firmu je pre ľudí z našich končín zodpovedaná.

 

Asi ťažho spočítame, koľkí podnikatelia na Slovensku začali podnikať už v 18 rokoch, ale nieje takých prípadov  veľa.  Tí, ktorí tak  učinili si určite zaslúžia uznanie. V čase keď prevažuje komfortný prístup k životu, sú mladí  cieľavedomí podnikatelia vzácnym úkazom. Mladý podnikateľ je korením pre podnikanie.  Prináša okoliu optimizmus, energiu a dravosť vo forme ochoty prekonávať prekážky. Mladí si  zaslúžia podporu a  pomoc nakoľko nie vždy dokážu mať primeraný nadhľad a videnie   súvislostí z perspektívy… 

 

Pozitívom je, že v prípade neúspechu majú mladí vysokú pravdepodobnosť znovu naštartovania. Príkladom môže byť historická osobnosť Tomáša Baťu, ktorý v mladosti viackrát skrachoval a až keď rozbehol firmu sám bez rodinných spoločníkov, uspel.

V liberálnych ekonomikách, ako sú USA a Kanada štatisticky  8 z 10 nových firiem zbankrotuje. Zatiaľ čo my takúto vysokú mieru neúspechu ťažko prijímame, pre ľudí z krajín v ktorých je podstatne dlšie fungujúca trhová ekonomika, je to príležitosť začať znovu. Každopádne, želáme, aby ste patrili medzi tých 20%  úspešných...

         

J.V.