Prvý ročník Letnej školy inovátorov

Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí? Tak si koncom júna urob voľno v kalendári! Staň sa členom tímu v Letnej škole inovátorov!

Letná škola inovátorov sa bude konať od 29. júna do 3. júla v Centre vedeckotechnických informácií SR. Je zameraná na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startupistov a novátorov so zámerom stimulovať inovačný potenciál. Prebiehať bude vo forme workshopov a tímovej práce. Každý tím bude pracovať na projekte, ktorý bude mať možnosť v závere letnej školy prezentovať mentorom a odborníkom z oblasti podpory podnikania.

Deadline na prihlásenie je do 31.5.2015. Program a registráciu nájdeš na webovej stránke www.npc.cvtisr.sk v sekcii Aktuality. Účasť je bezplatná!

Letná škola Inovátorov je podporená a spolufinancovaná z projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa.

 

 

Podnikání při studiu v ČR

Ne všem vyhovuje nechat se zaměstnat. Pokud má student a nejen on nápad či ideu, co by mohl dělat a co by mu mohlo přinést nějaký zisk, může se pustit do podnikání na základě živnostenského oprávnění. Rozjezd firmy nemusí být vždy spojen se statisícovými výdaji. Současná doba nabízí určitě řadu možností, jak se na trhu uplatnit a k tomu může začínajícímu podnikateli stačit třeba pouze stůl s počítačem připojeným k internetu.
Rozhodne-li se tedy student začít pracovat na vlastní pěst, musí počítat s tím, že na rozdíl od zaměstnání je nejen samotné zahájení, ale i průběh podnikání podstatně složitější. Podnikatelé musí splnit řadu požadavků, obejít několik úřadů a nejen na počátku, ale každoročně plnit zákony dané povinnosti.

Čítať ďalej...

Úspešní už počas školy

Koncom novembra 2014 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu "Študentská podnikateľská cena 2014", ktorý podporila aj SBA (Slovak Business Agency).

Cieľom projektu je podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň, aby ho počas štúdia i realizovali. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potencionálnymi zámestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu.

Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri tohto roku v USA. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „Global Student Entrepreneur Award“.

Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia a spoluvyhlasovateľom bol dvojtýždenník Profit. Generálnym partnerom projektu bola Slovenská sporiteľňa, a.s.

Odborná komisia vybrala z 54 prihlásených 5 finalistov súťaže a to:

1. Milan Fencik - spoločnosť localhost, s.r.o.

2. Pavol Kaleja - spoločnosť Vizualizačky.sk

3. Nikoleta Kocichová – spoločnosť Simple choice, s.r.o.

4. Tomáš Ondrejka – spoločnosť P&T corp,s.r.o.

5. Róbert Schochmann - spoločnosť Anima Technika,s.r.o.

 

Udelenie hlavných cien: „Cena JCI-Slovakia“ (originálne podnikateľské riešenie) - Róbert Schochmann - spoločnosť Anima Technika,s.r.o.

„Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR“ (najzaujímavejší podnikateľský nápad) - Nikoleta Kocichová - spoločnosť Simple choice, s.r.o.

„Cena MasterCard za inovácie“ – Pavol Kaleja - spoločnosť Vizualizačky.sk

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Award“ sa stal Pavol Kaleja - spoločnosť Vizualičky.sk

 studentskacena2014

Informáciu zverejnil: Slovak Business Agency