Programu na podporu startupov (2017-2020)

Slovak Business Agency zabezpečuje pre začínajúcich podnikateľov účasť na domácich a  medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy. Výzvy sú určené pre perspektívne startupy s inovatívnymi technologickými projektmi do 5 rokov od začiatku ich podnikateľskej činnosti resp. pre fyzické osoby, nepodnikateľov. Podpora ich účasti na medzinárodných podujatiach sa realizuje prostredníctvom štátneho Programu a/alebo Schémy na podporu startupov (2017-2020) nepriamou finančnou podporou. V rámci podpory je pre startupy zabezpečená úhrada cestovných nákladov, ubytovania a účastníckeho poplatku. 

Čítať ďalej...

Peniaze sú na zemi, stačí ich zdvihnúť

Svet sa mení. Žijeme v informačnej spoločnosti. Kým v minulosti boli informácie o možnosti s niekým sa stretnúť, alebo niečo zaujímavé absolvovať vyhradené len pre určitú skupinu informovaných, dnes v čase internetu je to úplne iné. Všetko je dostupné. Skúsenosť  "posledných dní" je však zarážajúca. V pretlaku kvantity informácií prestávame byť vnímavý na kvalitu ponuky. A tak sme svedkami toho, že ľudia sú ochotní investovať do vysokokvalifikovaného vzdelávania 300 či 900 Eur a pritom je odborná ponuka k dispozícii za facku.

Šok som zažil, keď "úspešní konzultanti" predávajú svoje semináre po 100 či 200 Eur pričom títo konzultanti sa chodia školiť na odborné podujatia, ktoré sú ponúkané verejnosti úplne zadarmo! Som šokovaný ako ľudia pohŕdajú možnosťami výhodne získať informácie a radšej si ich draho platia! Ľudia prestali pracovať s viacerými ponukami, sú leniví triediť informácie... kde sa podel sedliacky rozum...

Sedliacky rozum našepkáva... ...spájanie zlacňuje...

Sedliacky rozum hovorí... overuj informácie... čerpaj posudzuj viaceré zdroje

Zákon prežitia firmy, pri rozbehu hovorí, investuj... ...ale neplytvaj zdrojmi.

JV

 

Pred tým, než začnete

Aké chyby robíme najčastejšie pri tvorbe podnikateľských zámerov? 

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami, už menej.

  • Pokiaľ ste si urobili prieskum trhu, zistili aké šance na realizáciu vášho podnikateľského nápadu sú, aké silné a slabé stránky máte, aké príležitosti a ohrozenia sa vám ponúkajú a striehnu na vás, je potrebné si zostaviť podnikateľský zámer a vymyslieť, kde získať finančné prostriedky, ktorých odhad a potrebu nám ukáže podnikateľský zámer.

  • Charkteristika jednotlivých druhov podnikania. Ich výhody, nevýhody.

  • Základná definícia podnikania, legislatívny rámec, porovnanie podnikania so zamestnaním, obmedzenia.

  • Rozdiely medzi byť zamestnaný a byť podnikateľ z praktického hľadiska.

  • Prehľad základných údajov o jednotlivých formách podnikania na Slovensku.

     

    Autor článku: Slovak Business Agency