Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Rady, metodika a postupy pre buducich podnikateľov.

Slovak Business Agency zabezpečuje pre začínajúcich podnikateľov účasť na domácich a  medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy. Výzvy sú určené pre perspektívne startupy s inovatívnymi technologickými projektmi do 5 rokov od začiatku ich podnikateľskej činnosti resp. pre fyzické osoby, nepodnikateľov. Podpora ich účasti na medzinárodných podujatiach sa realizuje prostredníctvom štátneho Programu a/alebo Schémy na podporu startupov (2017-2020) nepriamou finančnou podporou. V rámci podpory je pre startupy zabezpečená úhrada cestovných nákladov, ubytovania a účastníckeho poplatku. 

V uvedenej výzve sa nachádzajú komplexné informácie pre prípadných žiadateľov, ako aj pre príslušných zamestnancov Vášho ministerstva príp. zastupiteľské úrady SR v zahraničí, s ktorými budeme v prípade potreby spolupracovať, ak sa bude podujatie konať v danej krajine.

Predmetné výzvy nájdete aj na webovej adrese SBA:  http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-alebo-domace-podujatia-v-ramci-komponentu-1-schemy-na-podporu#.We8tmddl9aR a http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-a-domace-podujatia-v-ramci-iniciativy-startup-sharks#.We8w8ddl9aT  (program je určený pre FO-nepodnikateľov a schéma je určená pre FO-podnikateľov a MSP)