Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

modre

cervene

oranzove

SOPK začala využivať facebook ako podporný nástroj pre propagáciu činnosti a diania v regióne pred mnohými rokmi 

Odkaz na FACEBOOK Trenčianskej regionálnej komory SOPK

Sociálne siete sa stali fenoménom tejto doby a takmer každá firma ich využíva na reklamu a propagáciu svojich výrobkov či služieb. Medzi najznámejšie sociálne sieti, na ktorých sa aktíve využíva reklama sú Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIN či Gmail.

Je však potrebné si uvedomiť, že reklama na sociálnych sieťach nie je pre každého a je potrebné mať reklamu, ktoré bude dobre cielená.