Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Od podnikateľského plánu, cez nahlásenie živnosti resp. založenia spoločnosti po registráciu firmy na úradoch štátnej správy

Trenčianska regionálna komora SOPK s cieľom podporiť začínajúcich podnikateľov spolupracuje s Slovak Business Agency na rôznych iniciatívach.  Jednou z takýchto iniciatív je Klub podnikateľských anjelov Slovenska (ďalej len „KPAS“) je prvou sieťou podnikateľských anjelov (angel investorov) v SR, ktorá vznikla v roku 2011. KPAS združuje popredných slovenských podnikateľov a manažérov, ktorí majú záujem investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov.

Klub podnikateľských anjelov Slovenska:

  • sieťuje investorov (tzv. podnikateľských anjelov) a koncentruje ponuku rozvojového kapitálu neformálnych investorov na jednom mieste,
  • aktívne vyhľadáva podnikateľov a projekty vhodné na investíciu od podnikateľského anjela,
  • organizuje investičné fóra a ďalšie podujatia a robí osvetu o investovaní podnikateľskými anjelmi (angel investormi),
  • zabezpečuje predselekciu projektov, aby investor (podnikateľský anjel) dostal iba projekty vyhovujúce jeho investičným kritériám.

 

Služby Klubu podnikateľských anjelov Slovenska môže využiť každý, kto hľadá investičného partnera na realizáciu a rozvoj svojho podnikateľského zámeru. Zároveň v KPAS privítame všetkých serióznych investorov, ktorí majú adekvátne manažérske skúsenosti a reálny záujem investovať do mladých firiem.

 

Predstav svoj projekt angel investorom: http://businessangels.sk/registrovat-projekt

 

Zdroj: http://businessangels.sk/