Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Od podnikateľského plánu, cez nahlásenie živnosti resp. založenia spoločnosti po registráciu firmy na úradoch štátnej správy

Slovensko je krajinou otvorenej ekonomiky, čo znamená že väčšina našej výroby smeruje do zahraničia. Pre slovenského podnikateľa to znamená, že skôr či neskôr pristúpi k spolupráci so zahraničím. Pre úspech takejto spolupráce je nevyhnutnosťou vedieť sa dohovoriť a porzumieť si s obchodným partnerom. Dohovoriť sa a porozumieť si nie sú však tie isté stavy.

Na dohovorenie treba vedieť spoločný jazyk. Na porozumenie (zjednotenie) je potrebné mať uzavretú zmluvu s vyšpecifikovanými a vzájomne odsúhlasenými podmienkami spolupráce.

V bežnej praxi sú niektoré podmienky štandardizované v rámci činnosti Medzinárodnej obchodnej komory. Tieto úpravy ponúkajú odporúčanú formuláciu pre zapracovanie do individuálnych obchodných zmlúv.

V knižnici podnikateľa alebo právnika by preto nemali okrem obchodného zákonníka, zákonníka práce a iných legislatívnych dokumentov, pravidlá MOK INCOTERMS.

 

Vic informacii: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016021010

JV