Prvý ročník Letnej školy inovátorov

Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí? Tak si koncom júna urob voľno v kalendári! Staň sa členom tímu v Letnej škole inovátorov!

Letná škola inovátorov sa bude konať od 29. júna do 3. júla v Centre vedeckotechnických informácií SR. Je zameraná na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startupistov a novátorov so zámerom stimulovať inovačný potenciál. Prebiehať bude vo forme workshopov a tímovej práce. Každý tím bude pracovať na projekte, ktorý bude mať možnosť v závere letnej školy prezentovať mentorom a odborníkom z oblasti podpory podnikania.

Deadline na prihlásenie je do 31.5.2015. Program a registráciu nájdeš na webovej stránke www.npc.cvtisr.sk v sekcii Aktuality. Účasť je bezplatná!

Letná škola Inovátorov je podporená a spolufinancovaná z projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa.

 

 

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Prvá výzva v rámci Startup Pool otvorená! Poď s nami na medzinárodné startupové podujatia

Podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Do čoho sa môžeš zapojiť?

  • účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit)
  • prihlasiť sa na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 týždňov pred začiatkom podujatia
  • za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
  • jeden startup/žiadateľ sa môže prihlásiť maximálne na dve podujatia v priebehu jedného roka
  • pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti
  • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec)

Ako sa prihlásiť?

Čítať ďalej...

Mladí ľahšie prijímajú riziká, ale sú aj zraniteľnejší

 

 

Odpoveď na otázku, kedy je u nás najlepšie založiť firmu je dávno známa. Správna odpoveď je, že po roku 1989. Druhou správnou odpoveďou je, že po dovŕšení 18 rokov, keď sa  stáva  odpoveď na otázku, kedy je najlepšie založiť firmu je pre ľudí z našich končín zodpovedaná.

 

Asi ťažho spočítame, koľkí podnikatelia na Slovensku začali podnikať už v 18 rokoch, ale nieje takých prípadov  veľa.  Tí, ktorí tak  učinili si určite zaslúžia uznanie. V čase keď prevažuje komfortný prístup k životu, sú mladí  cieľavedomí podnikatelia vzácnym úkazom. Mladý podnikateľ je korením pre podnikanie.  Prináša okoliu optimizmus, energiu a dravosť vo forme ochoty prekonávať prekážky. Mladí si  zaslúžia podporu a  pomoc nakoľko nie vždy dokážu mať primeraný nadhľad a videnie   súvislostí z perspektívy… 

 

Pozitívom je, že v prípade neúspechu majú mladí vysokú pravdepodobnosť znovu naštartovania. Príkladom môže byť historická osobnosť Tomáša Baťu, ktorý v mladosti viackrát skrachoval a až keď rozbehol firmu sám bez rodinných spoločníkov, uspel.

V liberálnych ekonomikách, ako sú USA a Kanada štatisticky  8 z 10 nových firiem zbankrotuje. Zatiaľ čo my takúto vysokú mieru neúspechu ťažko prijímame, pre ľudí z krajín v ktorých je podstatne dlšie fungujúca trhová ekonomika, je to príležitosť začať znovu. Každopádne, želáme, aby ste patrili medzi tých 20%  úspešných...

         

J.V.

Podnikanie je životný štýl.

Rozhodnutie či v živote budem benefitovať z istôt, ktoré ponúka pozícia zamestnanca, alebo či rozbehnem vlastný biznis je závažné rozhodnutie. S podnikaním je spojených rad povinností a rizík. Na druhej strane ponúka slobodu v rozhodovaní sa o využití svojho času, vedomostí, majetku a financií. Pokiaľ však neplánujete venovať podnikaniu v prvej etape (cca 3-5 rokov) 24hodín svojho času a energie, vedzte, že vaša firma bude fungovať len polovičato. Pokiaľ nezískate na svoju stranu svojho partnera, či rodinu  s najväčšou pravdepodobnosťou je len otázkou krátkeho času, kedy sa Vám zosype  firma,  alebo Vaše vzťahy.

J.V.