Mladí ľahšie prijímajú riziká, ale sú aj zraniteľnejší

 

 

Odpoveď na otázku, kedy je u nás najlepšie založiť firmu je dávno známa. Správna odpoveď je, že po roku 1989. Druhou správnou odpoveďou je, že po dovŕšení 18 rokov, keď sa  stáva  odpoveď na otázku, kedy je najlepšie založiť firmu je pre ľudí z našich končín zodpovedaná.

 

Asi ťažho spočítame, koľkí podnikatelia na Slovensku začali podnikať už v 18 rokoch, ale nieje takých prípadov  veľa.  Tí, ktorí tak  učinili si určite zaslúžia uznanie. V čase keď prevažuje komfortný prístup k životu, sú mladí  cieľavedomí podnikatelia vzácnym úkazom. Mladý podnikateľ je korením pre podnikanie.  Prináša okoliu optimizmus, energiu a dravosť vo forme ochoty prekonávať prekážky. Mladí si  zaslúžia podporu a  pomoc nakoľko nie vždy dokážu mať primeraný nadhľad a videnie   súvislostí z perspektívy… 

 

Pozitívom je, že v prípade neúspechu majú mladí vysokú pravdepodobnosť znovu naštartovania. Príkladom môže byť historická osobnosť Tomáša Baťu, ktorý v mladosti viackrát skrachoval a až keď rozbehol firmu sám bez rodinných spoločníkov, uspel.

V liberálnych ekonomikách, ako sú USA a Kanada štatisticky  8 z 10 nových firiem zbankrotuje. Zatiaľ čo my takúto vysokú mieru neúspechu ťažko prijímame, pre ľudí z krajín v ktorých je podstatne dlšie fungujúca trhová ekonomika, je to príležitosť začať znovu. Každopádne, želáme, aby ste patrili medzi tých 20%  úspešných...

         

J.V.

Podnikanie je životný štýl.

Rozhodnutie či v živote budem benefitovať z istôt, ktoré ponúka pozícia zamestnanca, alebo či rozbehnem vlastný biznis je závažné rozhodnutie. S podnikaním je spojených rad povinností a rizík. Na druhej strane ponúka slobodu v rozhodovaní sa o využití svojho času, vedomostí, majetku a financií. Pokiaľ však neplánujete venovať podnikaniu v prvej etape (cca 3-5 rokov) 24hodín svojho času a energie, vedzte, že vaša firma bude fungovať len polovičato. Pokiaľ nezískate na svoju stranu svojho partnera, či rodinu  s najväčšou pravdepodobnosťou je len otázkou krátkeho času, kedy sa Vám zosype  firma,  alebo Vaše vzťahy.

J.V.