Obchod sa bez poznania pravidiel robiť nedá (najmä so zahraničím)

Slovensko je krajinou otvorenej ekonomiky, čo znamená že väčšina našej výroby smeruje do zahraničia. Pre slovenského podnikateľa to znamená, že skôr či neskôr pristúpi k spolupráci so zahraničím. Pre úspech takejto spolupráce je nevyhnutnosťou vedieť sa dohovoriť a porzumieť si s obchodným partnerom. Dohovoriť sa a porozumieť si nie sú však tie isté stavy.

Na dohovorenie treba vedieť spoločný jazyk. Na porozumenie (zjednotenie) je potrebné mať uzavretú zmluvu s vyšpecifikovanými a vzájomne odsúhlasenými podmienkami spolupráce.

V bežnej praxi sú niektoré podmienky štandardizované v rámci činnosti Medzinárodnej obchodnej komory. Tieto úpravy ponúkajú odporúčanú formuláciu pre zapracovanie do individuálnych obchodných zmlúv.

V knižnici podnikateľa alebo právnika by preto nemali okrem obchodného zákonníka, zákonníka práce a iných legislatívnych dokumentov, pravidlá MOK INCOTERMS.

 

Vic informacii: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016021010

JV

Prvý ročník Letnej školy inovátorov

Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti alebo si spoľahlivý „makač“ a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí? Tak si koncom júna urob voľno v kalendári! Staň sa členom tímu v Letnej škole inovátorov!

Letná škola inovátorov sa bude konať od 29. júna do 3. júla v Centre vedeckotechnických informácií SR. Je zameraná na spoluprácu jednotlivých akademických odborov, startupistov a novátorov so zámerom stimulovať inovačný potenciál. Prebiehať bude vo forme workshopov a tímovej práce. Každý tím bude pracovať na projekte, ktorý bude mať možnosť v závere letnej školy prezentovať mentorom a odborníkom z oblasti podpory podnikania.

Deadline na prihlásenie je do 31.5.2015. Program a registráciu nájdeš na webovej stránke www.npc.cvtisr.sk v sekcii Aktuality. Účasť je bezplatná!

Letná škola Inovátorov je podporená a spolufinancovaná z projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa.

 

 

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Prvá výzva v rámci Startup Pool otvorená! Poď s nami na medzinárodné startupové podujatia

Podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Do čoho sa môžeš zapojiť?

  • účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit)
  • prihlasiť sa na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 týždňov pred začiatkom podujatia
  • za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
  • jeden startup/žiadateľ sa môže prihlásiť maximálne na dve podujatia v priebehu jedného roka
  • pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti
  • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec)

Ako sa prihlásiť?

Čítať ďalej...