Programu na podporu startupov (2017-2020)

Slovak Business Agency zabezpečuje pre začínajúcich podnikateľov účasť na domácich a  medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy. Výzvy sú určené pre perspektívne startupy s inovatívnymi technologickými projektmi do 5 rokov od začiatku ich podnikateľskej činnosti resp. pre fyzické osoby, nepodnikateľov. Podpora ich účasti na medzinárodných podujatiach sa realizuje prostredníctvom štátneho Programu a/alebo Schémy na podporu startupov (2017-2020) nepriamou finančnou podporou. V rámci podpory je pre startupy zabezpečená úhrada cestovných nákladov, ubytovania a účastníckeho poplatku. 

Čítať ďalej...

Obchod sa bez poznania pravidiel robiť nedá (najmä so zahraničím)

Slovensko je krajinou otvorenej ekonomiky, čo znamená že väčšina našej výroby smeruje do zahraničia. Pre slovenského podnikateľa to znamená, že skôr či neskôr pristúpi k spolupráci so zahraničím. Pre úspech takejto spolupráce je nevyhnutnosťou vedieť sa dohovoriť a porzumieť si s obchodným partnerom. Dohovoriť sa a porozumieť si nie sú však tie isté stavy.

Na dohovorenie treba vedieť spoločný jazyk. Na porozumenie (zjednotenie) je potrebné mať uzavretú zmluvu s vyšpecifikovanými a vzájomne odsúhlasenými podmienkami spolupráce.

V bežnej praxi sú niektoré podmienky štandardizované v rámci činnosti Medzinárodnej obchodnej komory. Tieto úpravy ponúkajú odporúčanú formuláciu pre zapracovanie do individuálnych obchodných zmlúv.

V knižnici podnikateľa alebo právnika by preto nemali okrem obchodného zákonníka, zákonníka práce a iných legislatívnych dokumentov, pravidlá MOK INCOTERMS.

 

Vic informacii: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016021010

JV