Projekt Siete cezhraničnej spolupráce, transfer informácií, skúseností, poznatkov a šírenia výsledkov dobrej praxe.

Úspešné startupy, podnikatelia.

  • Studenti

Koncom novembra 2014 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu "Študentská podnikateľská cena 2014", ktorý podporila aj SBA (Slovak Business Agency).

Cieľom projektu je podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň, aby ho počas štúdia i realizovali. Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov VŠ v SR. Zároveň títo absolventi resp. v súčasnosti študenti sú potencionálnymi zámestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska. Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené vecnými cenami. Najlepší študenti-podnikatelia boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu.

Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri tohto roku v USA. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „Global Student Entrepreneur Award“.

Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia a spoluvyhlasovateľom bol dvojtýždenník Profit. Generálnym partnerom projektu bola Slovenská sporiteľňa, a.s.

Odborná komisia vybrala z 54 prihlásených 5 finalistov súťaže a to:

1. Milan Fencik - spoločnosť localhost, s.r.o.

2. Pavol Kaleja - spoločnosť Vizualizačky.sk

3. Nikoleta Kocichová – spoločnosť Simple choice, s.r.o.

4. Tomáš Ondrejka – spoločnosť P&T corp,s.r.o.

5. Róbert Schochmann - spoločnosť Anima Technika,s.r.o.

 

Udelenie hlavných cien: „Cena JCI-Slovakia“ (originálne podnikateľské riešenie) - Róbert Schochmann - spoločnosť Anima Technika,s.r.o.

„Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR“ (najzaujímavejší podnikateľský nápad) - Nikoleta Kocichová - spoločnosť Simple choice, s.r.o.

„Cena MasterCard za inovácie“ – Pavol Kaleja - spoločnosť Vizualizačky.sk

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Award“ sa stal Pavol Kaleja - spoločnosť Vizualičky.sk

 studentskacena2014

Informáciu zverejnil: Slovak Business Agency